Korup Kirke
Korup Kirke
Korupvej 40, 5210 Odense NV
Tlf: 65 94 36 63
Fax: 65 94 36 64
E-mail: Korup.sogn@km.dk

Du er her: Kirkegård / Årets gang på kirkegården

Årets gang på kirkegården

Korup Kirke samarbejder med anlægsgartner Skov Larsen  om anlæg og vedligeholdelse af kirkegården. Vi har opdelt året i perioder med hver sine aktiviteter. Udover oplevelsen ved at arbejde udendørs, er der en række praktiske arbejdsopgaver som skal løses.

Kirkegård 2Forår
Året starter i det tidlige forår, hvor gran og mospuder fjernes fra gravsteder. Grandækninger på gravsteder som kirkegården vedligeholder og alle grandækninger som er udført af kirkegården fjernes.
Derefter plantes der forårsblomster og renholdes. Blomster sat af kirkegården vandes i særligt tørre perioder.

Sommer
Omkring juni plantes der isbegonier, der ligeledes vandes i tørre perioder. Sidst i juni eller i starten af juli klippes de løvfældende hække rundt på kirkegården.
Hen på sensommeren, omkring august/september påbegyndes klipningen af de stedsegrønne hække.

Efterår
Derefter kommer efteråret hvor det er ideelt til nyanlæg og plantning. Her er man meget velkommen til at henvende sig, eller måske lidt før, hvis man har tanker om ændringer på sit gravsted.
Når vi når november skal vi i gang med grandækningen, her kan vejret drille lidt, men vi forventer at være færdige medio december. Hvis man ikke har aftale om grandækning opfordres man til at komme i god tid og bede om dette for at lette gangen i arbejdet.

Vinter
Vinteren igennem bruges til forskellige projekter, hvis vejret tillader det. Bl.a. beskæring rydning af grave og vedligehold af maskiner og værktøj.

Gennem hele året bliver der selvfølgelig brugt tid på renholdelse af gravstederne og fællesarealerne. Og hvis tiden er til det kan der selvfølgelig også laves forskelligt nyanlæg både på gravsteder og fællesarealerne.

Bent Sørensen, Th. Skov Larsen
Tlf. 20 19 67 43