Korup Kirke
Korup Kirke
Korupvej 40, 5210 Odense NV
Tlf: 65 94 36 63
Fax: 65 94 36 64
E-mail: Korup.sogn@km.dk

Du er her: Kirkegård / Ordensregler for Korup Kirkegård

Ordensregler for Korup Kirkegård

 1. Ansvaret for opretholdelse af ro og orden på kirkegården er pålagt kirkegårdslederen og dennes personale.
 2. Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.
 3. Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården må kun udføres indenfor normal arbejdstid.
 4. Anlægsfirma skal godkendes af kirkegårdskontoret.
 5. Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder på en sådan måde, at det er til gene for gudstjeneste eller andre kirkelige handlinger.
 6. Kirkegårdens diger eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes eller betrædes.
 7. Hunde skal føres i snor og eventuelle efterladenskaber skal opsamles.
 8. Kirkegårdens låger og porte skal lukkes efter benyttelse.
 9. Færdsel udenfor kirkegårdens gange skal være yderst hensynsfuld.
 10. Kørsel på kirkegården med motoriseret køretøj må kun foregå i forsigtig fart; højst 15 km/time.
 11. Bænke m.v. må kun opstilles på gravstederne med kirkegårdsudvalgets tilladelse.
 12. Afbrydning af grene, beskadigelse af hegn og beplantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andre gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende medfører erstatningsansvar og evt. tillige strafansvar.
 13. Kirkegårdslederen er regulativmæssigt forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til menighedsrådet/kirkegårdsudvalget/kirkeværgen.
 14. Udsmykning udover den for danske kirkegårdes traditionelle anlægsform skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af kirkegårdsudvalg/kirkeværgen/kirkegårdslederen (eller dennes personale).

Overtrædelse af ovennævnte bestemmelser kan medføre politianmeldelse og erstatningskrav.

Korup Menighedsråd