Korup Kirke
Korup Kirke
Korupvej 40, 5210 Odense NV
Tlf: 65 94 36 63
Fax: 65 94 36 64
E-mail: Korup.sogn@km.dk

Du er her: Historie / Kirkeklokken

Kirkeklokken

Hvornår den første klokke er ophængt vides ikke. På en indskrift på klokken fremgår det at den har været omstøbt 2 gange første gang i 1704. Anden omstøbning bekostede kirkens daværende ejer Patronesse enkefrue A. I. Von Vesten født Baar, i 1793. 
Arbejdet blev udført af B. I. Bessler, Rendsborg.

Omkring 1970 blev der fremstillet en ny knebel til klokken. Arbejdet blev udført af Smedemester Jeramin Larsen, Odense. Grunden til at der skulle en ny knebel til var en uoverensstemmelse mellem den gamle knebels svingningstid og klokkens. Problemet med svingningstiden gav det problem især at det var svært at slå bedeslag. Den gamle knebel er ophængt i tårnet.

Korup kirkes klokkeI dag styres ringningen af et ringeanlæg med motor. Morgen- og aftenringningen styres ved hjælp af et ur.

Øvrig ringning styres med fjernbetjening.