Korup Kirke
Korup Kirke
Korupvej 40, 5210 Odense NV
Tlf: 65 94 36 63
Fax: 65 94 36 64
E-mail: Korup.sogn@km.dk

Du er her: Historie / Kirkebygningen

Kirkebygningen

Søyle, korindgangKirkebygningen er bygget af flere omgange. Den ældste del er formentlig bygget i 12-13 århundrede, men vi har ingen vidnesbyrd herom. Vurderingen bygger udelukkende på husets udformning.
Den ældste del af kirkebygningen er rummet mellem de 2 hvælv, hvor de fleste siddepladser er i dag.
Oprindelig var det et firkantet rum med bjælkeloft og med 2 indgange.

Den nuværende dør i sydsiden er oprindelig mandsdør. Lige overfor var en kvindedør. Man kan endnu se mærker heraf i kirkemuren udvendig. Til denne bygning hørte også et kor med alter. Rester heraf har vi set under gulvet øst for buen ved prædikestolen. Det betyder også at denne bue er en del af den oprindelige kirke.
Første ombygning har sandsynligvis været lukning af kvindedøren, opførsel af våbenhuset samtidig med større vinduer. Senere er buer og hvælvinger muret ind.

Næste udvidelse er den smalle del mod øst, som nok har været en udvidelse af koret for at give lads til et kor af munke, som kunne medvirke ved gudstjenester ved særlige lejligheder, måske i forbindelse med det årlige ”kildemarked”. Kilden findes stadig i marken nord for kirkegården. Senest er det nuværende kor og tårn bygget til.

De tre nævnte udvidelser er bygget med buer og hvælvinger ved opførslen.

Oprindelig har der været 2 små nicher i østmuren. Den ene rekonstrueret venstre side over for prædikestolen. Den anden har været ved prædikestolen men er ikke rekonstrueret. Disse nicher har haft funktion som sidealtre og der har sikkert været et helgenbillede ( ikon), eller en figur i hver. 

Niche i muren

Kvindedøren

Niche i mur

Kvindedør