Korup Kirke
Korup Kirke
Korupvej 40, 5210 Odense NV
Tlf: 65 94 36 63
Fax: 65 94 36 64
E-mail: Korup.sogn@km.dk

Du er her: Kirkelige handlinger / Fødsel og dåb

Fødsel og dåb

Ved ønske om dåb rettes henvendelse til kirkekontoret

_FW12259 - barnedåbFødsel, faderskab (omsorgs- og ansvarserklæring) og navngivelse

Faderskab anmeldes senest 14 dage efter fødslen. Anmeldelse af navn, eller aftale om dåb, skal ske senest 6 måneder efter fødslen.
Fødsel anmeldes ikke, foretages af kirkekontoret.
Hvis forældrene til et nyfødt barn ikke er gift, skal der registreres faderskab.
Er forældrene enige om at være fælles om omsorgen for barnet, udfyldes en omsorgs- og ansvarserklæring på www.borger.dk 
Man underskriver med digital signatur. Denne giver forældrene fælles forældremyndighed.
I tilfælde, hvor der ikke er enighed – sendes sagen til Statsamtet.

Navngivning uden dåb anmeldes på www.borger.dk
Tilhører man sognet har man altid ret til at blive døbt i kirken.
Bor man derimod udenfor sognet – tager vi stilling til det ud fra hvilken tilknytning der er til kirken. Det kan være konfirmation - eller ens forældre, der bor i sognet.

Dåbsritualet

Læs mer om dåb

 

Her kan du finde lidt om barnetro og trosoplæring af børnene www.barnetro.dk 
Børnene bliver gennem hjemmesiden udfordret til at forholde sig til folkekirken gennem leg og læring, og de kommer dermed til at spille en hovedrolle i kirken.