Korup Kirke
Korup Kirke
Korupvej 40, 5210 Odense NV
Tlf: 65 94 36 63
Fax: 65 94 36 64
E-mail: Korup.sogn@km.dk

Du er her: Korup kirke / Regulativ for lån/leje af Sognegårdens lokaler

Regulativ for lån/leje af Sognegårdens lokaler

Formål og anvendelse:

Sognegårdens mødelokaler er beregnet til brug for sognets beboere. Lokalerne må i det omfang, de er ledige og tjenlige til formålet, anvendes til alsidigt kirkeligt og folkeoplysende arbejde, samt til lokalt foreningsarbejde, kursus og interessegrupper omfattende alle aldersklasser i Korup Sogn.
Derudover anvendes lokalerne af kirkens præster til konfirmandundervisning, møder, studiekredse o. lign. arrangeret af dem eller Menighedsrådet.
Lokalerne må desuden benyttes til receptioner i forbindelse med dåb, vielser, fødselsdage og lign. samt mindesammenkomster.
For alle arrangementer gælder, at Sognegården lukkes senest kl. 23.

Lokalerne må ikke benyttes til:

  • Arrangementer af erhvervsmæssig karakter.
  • Arrangementer der er i strid med kirkens tarv.
  • Sognegården har ingen spiritusbevilling. øl og vin kan nydes i lukkede forsamlinger.

Styrelse.

Sognegården tilhører menigheden og administreres af Korup Menighedsråd.
I tvivlstilfælde er det Menighedsrådet, der på førstkommende møde afgør, hvad lokalerne må benyttes til.

Udlejning administreres af kirkekontoret. Åbningstid: Tirsdag – fredag kl.10:00-12.00

Låne/lejebetingelser.

Leje af lokalerne fastsættes af Menighedsrådet og udgør for tiden:

  • Begravelseshøjtidelighed / reception, lille sal:    kr. 600,- inkl. rengøring.
  • Begravelseshøjtidelighed / reception, store sal: kr. 850,- inkl. rengøring.
  • Begge sale: kr. 1.200,- inkl. rengøring.
  • Aftenarrangement: Priser som foroven, men ved rengjort aflevering. *
  • Weekendarrangement pr. dag Priser som foroven, men ved rengjort aflevering. *
    * Eventuel rengøring efter regning.

Et lokale kan maksimalt reserveres 5 mdr. frem i tiden.
Brugerne af lokalerne må senest samme dag, som arrangementet afholdes, og indenfor kirkekontorets åbningstid afhente nøglerne til sognegården.
Samtidig vil der blive udleveret et eksemplar af husordenen, instrueret i brug af tyverialarm og køkkeninstallationer, ligesom der vil blive truffet aftale om nøglernes aflevering.

Vedtaget på menighedsrådsmødet den 31.maj 2018 til ikrafttræden l. juni 2018. 
Priserne er korrigeret pr. 1.juni 2017