Korup Kirke
Korup Kirke
Korupvej 40, 5210 Odense NV
Tlf: 65 94 36 63
Fax: 65 94 36 64
E-mail: Korup.sogn@km.dk

Du er her: Korup kirke /

Stilling som sognepræst er ledig

Stillingen som sognepræst i Korup pastorat i Fyens Stift er ledig til besættelse fra den 1. november
2021

image

Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.
Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i
Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet beløb på kr. 43.000
årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012).
Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med
Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om
ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.
Der er knyttet tjenestebolig til stillingen.
Boligbidraget fastsættes efter nyvurdering.
Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.
Du kan læse mere her: https://www.fyensstift.dk/praester/at-vaere-praest-i-fyens-stift
For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet
vedlagt.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over Fyens Stift, Klingenberg 2,
5000 Odense C eller til Fyens Stifts mailadresse kmfyn-ansoegning@km.dk
Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag inden kl. 15.00.
Opslået: 10.08.2021
Udløber: 30.08.2021

Korup kirkes embedsbeskrivelse

Skrevet: 10.08.2021