Korup Kirke
Korup Kirke
Korupvej 40, 5210 Odense NV
Tlf: 65 94 36 63
Fax: 65 94 36 64
E-mail: Korup.sogn@km.dk

Du er her: Korup kirke /

Nyt menighedsråd

Den 26.11.20 var der konstituerende møde i det nye menighedsråd

korup kirke tegning med logoHer får du en overigt over valgte medlemmer med roller og udvalg.

Birgitte Falbe Vind og Niels Falbe Schmidt valgte at gå ud af menighedsrådet. Menighedsrådet vil takke for det store engagement og indsats de har ydet i perioden.

Nye medlemmer af menighedsrådet er:  Jette Johansen, Kirsten Waade og Claus Christoffersen.

Formand: Dag Waade 
Næstformand: Ulla Svarre
Kirkeværge: Knud Kirketerp-Møller 
Kasserer: Hans Herman Bønnelykke
Sekretær: Dag Waade
Kontaktperson: Ulla Svarre

Byggesagkyndig: Jens W. Dvoracek 
Underskriftsberettigede: Formand og næstformand 
Forretningsudvalg: Dag Waade, Hans Herman Bønnelykke, sognepræst Susanne Holst, Ulla Svarre. Kan udvides ved behov 
Kirkegårdsudvalg: Knud Kirketerp Møller,Claus Christoffersen, Kirsten Waade, Jens Dvoracek.
Aktivitetsudvalg:  Jette Johansen, Kirsten Waade, James Young, Susanne Holst
Renoveringsudvalg: Jens Dvoracek (FM), Knud Kirketerp-Møller, Ulla Sørensen, John Andersen 
Bladudvalg: Dag Waade, ansv. redaktør
Valgbestyrelse: Hans Herman Bønnelykke (FM), Jette Johansen, Claus Christoffersen

 

Skrevet: 25.11.2020