Korup Kirke
Korup Kirke
Korupvej 40, 5210 Odense NV
Tlf: 65 94 36 63
Fax: 65 94 36 64
E-mail: Korup.sogn@km.dk

Du er her: Korup kirke /

Forsamlingsforbud

Konsekvensen for folkekirken af forsamlingsforbudet

Folkekirkens gudstjenester, kirkelige handlinger, konfirmationsforberedelse, minikonfirmandundervisning og kirkens øvrige arrangementer er fortsat ikke underlagt forsamlingsforbuddet.
Afviklingen af disse ting begrænses alene af m²-kravet og afstandskravet (2 meter ved fællessang og 1 meter uden fællessang), sådan som har kendt det i nogle måneder. Det betyder også, at nødvendige menighedsrådsmøder/udvalgsmøder kan afvikles under de gældende regler.

Ved udendørs begravelser er forsamlingsforbuddet 50 personer gældende fra i dag.
Der arbejdes på at få afklaret, hvordan man forholder sig når en indendørs begravelseshandling som led i handlingen flytter ud af en kirke med plads til flere end 50 personer. Som det er lige nu vil det således kun være maksimalt 50 personer fra følget, som kan følge med udenfor til graven eller rustvognen. Nærmere herom følger så snart Sundhedsmyndighederne har taget stilling til spørgsmålet.

Medvirkende i ceremoni skal ikke bære mundbind 
Når en gudstjeneste og kirkelig handling er gået i gang foregår der en ceremoni.

 • Brude, som føres ind, og den, som fører bruden ind, deltager i ceremonien og skal ikke bære mundbind.
 • Dåbsbørn som bæres ind i procession. Dem, der deltager i processionen deltager i ceremonien og skal ikke bære mundbind.
 • Kistebærere deltager i ceremonien og skal ikke bære mundbind.
 • Når man rejser sig op under læsningerne falder det ind under begrebet ”at man rejser sig kortvarigt”. Man skal derfor ikke bære mundbind.
 • Altergæster betragtes som deltagende i ceremonien og skal derfor ikke bære mundbind.
 • Organister og kirkesangere, ansatte/frivillige som beder ind- og udgangsbøn er deltagende i ceremonien og skal ikke bære mundbind.

Men bemærk!
Alle disse undtagelser gælder fra ceremonien er gået i gang og indtil den er afsluttet.
Når man går ind og når man går ud skal man bære mundbind. F.eks. skal den af brudeparret som ikke føres ind og som typisk ankommer 15 minutter før vielsen bære mundbind, når vedkommende går ind. 
Men når parret følges ud af kirken altså ikke, fordi det er en del af ceremonien.

Vær dog også særskilt opmærksomme på:

 • hvis man bevæger sig udenfor kirke/sognegård/konfirmandstue, så er folkekirken underlagt forsamlingsforbuddet på 10 personer.
 • Hvis man f.eks. afhenter minikonfirmander på skolen, så skal de fra og med i dag afhentes i grupper, så antallet ikke overstiger 10.
 • Eller hvis man har dele af konfirmandundervisningen på kirkegården, så må dette også kun finde sted i grupper på 10.
 • - udlejning/udlån af kirkens lokaler er omfattet af forsamlingsforbuddet.
 • Private organisationer, foreninger, mindesammenkomster er underlagt forsamlingsforbuddet på 10 personer. Altså al brug af kirkens lokaler, som ikke er arrangeret af menighedsrådet, er omfattet af forsamlingsforbuddet på 10.
Skrevet: 29.10.2020