Korup Kirke
Korup Kirke
Korupvej 40, 5210 Odense NV
Tlf: 65 94 36 63
Fax: 65 94 36 64
E-mail: Korup.sogn@km.dk

Du er her: Korup kirke /

Valg til menighedsrådet

Der er valg til menighedsråd den 15.september kl. 19:00 i Korup sognegård

image

Da flere medlemmer træder ud, har vi behov for nye friske medlemmer.

Vi serverer kaffe, og håber at se mange af jer.

Menighedsrådet ved Korup Kirke har 11 medlemmer: 9 valgte medlemmer og sognets 2 præster, som er medlem i kraft af deres embede. Antallet af valgte medlemmer fastsættes i henhold til sognets indbyggertal.
Menighedsrådet holder møde ca. 1 gang om måneden. 
Møderne er offentlige og annonceres i kirkebladet og på Korup Kirkes hjemmeside.
Der er valg til menighedsråd hvert 2. år.

 

 

 

Menighedsrådsvalg kan foregå på 2 måder: 

 1. Hvis der fremkommer flere kandidatlister, afholdes der egentligt valg på valgdagen (såkaldt "afstemningsvalg").
 2. Indkommer der kun én kandidatliste senest 6 uger før valgdatoen, er kandidaterne på denne liste valgt (såkaldt "aftalevalg").

Dagsorden

 1. Velkomst.
 2. Om menighedsrådet ved Korup kirke
 3. Redegørelse for regler vedr. opstilling af kandidater til menighedsrådsvalget.
 4. Fastlæggelse af forretningsorden
 5. Valg af dirigent
 6. Valg af stemmetællere
 7. Beslutning af valgform og valg af kandidater og stedfortrædere til en fællesliste
 8. Valg af mindst 5 og højst 15 stillere
 9. ”Bemyndigelse” af stillerne
 10. Eventuelt 

Når man er valgt til menighedsrådet, skal man skrive under på menighedsrådsløftet:
Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folke-kirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.

Skrevet: 19.08.2020