Korup Kirke
Korup Kirke
Korupvej 40, 5210 Odense NV
Tlf: 65 94 36 63
Fax: 65 94 36 64
E-mail: Korup.sogn@km.dk

Du er her: Korup kirke /

Lukning pga. Coronavirus forlænges

Gudstjenester aflyses og kirkekontoret lukker fra den 12/3-20. Tiltagene gælder indtil videre indtil 10. maj 2020

image

Vi har i dag fået vejledning fra biskoppen over Fyens stift at kirkekontoret skal lukkes og gudstjenester aflyses. Tiltagene gælder indtil videre indtil 10. maj 2020

Regeringen har besluttet, at alle offentlige institutioners indendørs aktiviteter indstilles med øjeblikkelig virkning. 
Som følge heraf er alle gudstjenester derfor aflyst indtil videre til og med den 10. maj 2020.

Det samme gælder menighedsråds aktiviteter i sognegårde og lignende offentlige arrangementer, hvor menighedsrådet er vært.

 

Til alle menighedsråd
Statsministeren har på et pressemøde den 23. marts 2020 meddelt, at hjemsendelsen af offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske og nødvendige funktioner, nu forlænges, så den indtil videre løber til og med den 10. maj 2020.
Dette gælder også for folkekirkens ansatte.
Samtidig har regeringen meldt ud, at offentligt ansatte, hvis opgaver foregår udendørs og ikke indebærer nævneværdig menneskelig kontakt, kan arbejde normalt. Se mere her.
Det betyder, at de af folkekirkens ansatte, som arbejder udendørs, kan arbejde normalt, under forudsætning af

  • at opgaverne udføres udendørs,
  • at opgaverne løses uden nævneværdig menneskelig kontakt og
  • at sundhedsmyndighederne øvrige retningslinjer følges.

Retningslinjerne for, hvilke opgaver folkekirkens ansatte kan udføres, er nærmere beskrevet i den FAQ, som kirkeministeriet har udarbejdet, og som løbende opdateres. Det anbefales, at menighedsrådene sætter sig ind i og følger disse retningslinjer. FAQ’en kan findes på dette link: https://www.folkekirkenspersonale.dk/tiltag-vedr-coronaviruscovid-19/spoergsmaal-og-svar/

Med venlig hilsen
Kirkeministeriet

Skrevet: 12.03.2020