Korup Kirke
Korup Kirke
Korupvej 40, 5210 Odense NV
Tlf: 65 94 36 63
Fax: 65 94 36 64
E-mail: Korup.sogn@km.dk

Du er her: Korup kirke /

Litteraturkreds

Dato / tid: 08.09.2021 kl. 19.00
Sted: Korup sognegård
Arrangør: Korup menighedsråd
Pris: 35,-kr
Beskrivelse: Kunne du tænke dig at dele dine læseoplevelser med andre, så kom og vær med i Korup Sognegårds litteraturkreds. 

Litteraturkredsen begynder onsdag den 8.september kl. 19.30. 
Litteraturkredsen er ledet af sognepræst Susanne Holst.
Temaet for sæsonens bøger er diversitet. Udtrykket diversitet bruges ofte i forbindelse med naturen, hvor vi ønsker at fremme en mangfoldighed af planter og mikroorganismer.
Susanne HolstMen udtrykket kan også bruges i forbindelse med os mennesker. Vi er mangfoldige på så mange måder som mennesker. Gennem opdragelse,
seksualitet, personlighed m.m. Der skal være plads til os alle samtidig med, at vi ikke glemmer det, som vi er fælles om.
Disse bøger lægger alle op til en samtale om emnet diversitet. Lad os få nogle gode samtaler om dette emne - til berigelse for vores syn på tiden og af os selv og hinanden.
Litteraturkredsen indledes hver gang med et kort oplæg.
Derefter samtale og drøftelse af aftenens bog og tema.
Her i folderen vil I kunne læse om de enkelte bøger. Alle bøger kan købes over nettet eller i boghandel. Der er selvfølgelig også mulighed for at låne på
biblioteket.
Det koster 35 kr. pr. gang for ost og rødvin.
Vi slutter af med at spise sammen den sidste gang. Pris 50,-kr.

Af hensyn til traktementet vil vi gerne have en tilmelding enten til hele sæsonen eller til de enkelte arrangementer.
Tilmelding senest en uge før arrangementet enten til kirkekontoret tlf. 65 94 36 63 eller mail shho@km.dk

  • Første bog: Jordemoder på jorden af Edvard Hoem
  • Anden aften bliver onsdag den 27. oktober kl. 19.00
  • Anden Bog: Adam i paradis af Rakel Haslund

Jordemoder på jorden af Edvard Hoem
Romanen handler om den kærlighed som udholder alt. Vi læser os ind i 1800tallets Norge og ser tiden igennem ægteparret Hans og Marta Kristine. 
Vi følger Marta Kristine gennem hele hendes liv. Hun er fra barns ben et meget selvstændigt menneske, som går sine egne veje og nægter at følge normerne. Jordemoder på jorden
Således får hun et barn uden for ægteskab og tiden forlanger, at hun gifter sig med faderen til barnet. Det vælger hun at trodse og kommer i stedet i huset ved præsten. 
Anderledes er det med Hans, den senere ægtemand. Han går nogle meget vanskelige ting igennem i sit liv, fattigdom og krig, og glæde skifter til tungsind. 
En stærk og fængende bog om livsskæbner og om den kærlighed, som bærer det hele.