Korup Kirke
Korup Kirke
Korupvej 40, 5210 Odense NV
Tlf: 65 94 36 63
Fax: 65 94 36 64
E-mail: Korup.sogn@km.dk

Du er her: Forsiden /

Menighedsrådsmøde

Dato / tid: 29.11.2018 kl. 19.00 - 21.30
Sted: Korup Sognegård
Deltagere: Korup menighedsråd samt alle sognets interesserede

Korup Kirke tegningDagsorden til menighedsrådsmøde 29. november 2018 kl. 19.00 i Sognegården
1. Afbud:
2. Konstituering
3. Aktuelt siden sidst
4. Meddelelser
 Formand:
 Præster:
 Kirkeværge:
 Kontaktperson:
 Medarbejder repr.:
5. Regnskab/Budget
6. Udvalg – opfølgning af igangværende sager:
 Kirkegårdsudvalg:
 Kirkerenovering:
 Aktivitetsudvalg:
 Redaktionsudvalget:
7. Mødeplan for 2019
8. Lade v/præstegård 9. Renovering af møbler i sognegården. 10. Honorartakster til vikarer
11. Gennemgang af rutiner – sagsbehandling
12. Evt.