Korup Kirke
Korup Kirke
Korupvej 40, 5210 Odense NV
Tlf: 65 94 36 63
Fax: 65 94 36 64
E-mail: Korup.sogn@km.dk

Du er her: Forsiden /

Menighedsrådsmøde

Dato / tid: 31.01.2019 kl. 19.00 - 21.30
Sted: Korup Sognegård
Deltagere: Korup menighedsråd samt alle sognets interesserede
Beskrivelse:

Korup Kirke tegning

Dagsorden til menighedsrådsmøde 31. januar 2019 kl. 19.00 i Sognegården

 1. Afbud: Susanne Holst, Birgitte Falbe Vind
 2. Aktuelt siden sidst
 3. Meddelelser
  • Formand:
  • Præster:
  • Kirkeværge:
  • Kontaktperson:
  • Medarbejder repr.:
 4. Regnskab/Budget

 5. Udvalg – opfølgning af igangværende sager:
  • Kirkegårdsudvalg:
  • Kirkerenovering:
  • Aktivitetsudvalg:
  • Redaktionsudvalget:
 1. Eksterne gudstjenester
 2. Folkekirkens skoletjeneste
 3. Gennemgang af rutiner – sagsbehandling
 4. Evt.