Korup Kirke
Korup Kirke
Korupvej 40, 5210 Odense NV
Tlf: 65 94 36 63
Fax: 65 94 36 64
E-mail: Korup.sogn@km.dk

Du er her: Korup kirke / Gudstjenesten i Korup kirke

Gudstjenesten i Korup kirke

Præludium - Indgangsbøn - 1. SalmeKorup Kirke tegning

Hilsen

Præsten: Herren være med dig

Menigheden synger: Og Herren være med dig

Fællesbøn og Læsning (Menigheden rejser sig)

2. Salme (erstattes af 448 ved dåb). Ved dåb, se nedenunder.

Læsning fra Ny testamente (Menigheden rejser sig, udgår under dåb)

Trosbekendelse (Menigheden står opp og synger. - Ved dåb udgår Trosbekendelsen på denne plads.)

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.

Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber

Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.

Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.
Amen, Amen, Amen

3. Salme

Evangelielæsning

Præsten: Dette hellige evangelium skriver evangelisten...

Menigheden rejser sig og synger: Gud være lovet for sit glædelige budskab.

Prædiken - Kirkebøn - Bekendtgørelser

Apostolsk velsignelse (menigheden rejser sig)

4. Salme

Altergang

Præsten:
Opløft jeres hjerter til Herren,
Lad  os prise Hans navn.
Hellig hellig, hellig er Herren, Gud den Almægtige
Han som var, og som er, og som kommer

Menigheden: Hosianna i det højeste

P: Velsignet være ham som kommer, i Herrens navn.

M: Hosianna i det højeste

Menigheden synger: O, du Guds lam
3. O du Guds Lam! 
med korsets skam,
du bar al verdens synder,
derfra vort liv begynder;
vor død til trods
opliv du os!

Nadverbøn

Fadervor
Fader vor, du som er i himlene!
Helliget vorde dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde.
Thi dit er riget og magten og æren i evighed! Amen.

Indstiftelsesordene (alle rejser sig - alle er indbudte til at gå op og modtage brødet og vinen)

Takkesalme efter altergangen

Fællesbøn

Velsignelsen (menigheden rejser sig)

5. Salme

Udgangsbøn

Postludium


Dåb

Dåbssalme

Lovprisning og bøn

Skriftlæsning (menigheden rejser sig, og bliver stående til efter fadervor)

Dåbshandling

Fadervor (bedes af alle)

Forældre og faddertiltale

Dåbssalme