Korup Kirke
Korup Kirke
Korupvej 40, 5210 Odense NV
Tlf: 65 94 36 63
Fax: 65 94 36 64
E-mail: Korup.sogn@km.dk

Du er her: Korup kirke / Oversigt over vigtige adresser og telefoner i Korup kirke

Oversigt over vigtige adresser og telefoner i Korup kirke

Korup kirkekontor
Korupvej 40, 5210 Odense NV
Telefontid tirsdag - fredag fra 10.00 -12.00.
Kontoret er åbent: T
irsdag - fredag kl. 10.00-12.00.
Tlf: 65 94 36 63
Fax: 65 94 36 64
E-mail: Korup.sogn@km.dk  For sikker mail benyt dette link

Korup sognegård
Korupvej 40, Gml. Korup
Tlf. 65 94 36 63

Sognepræst Peter Grønlykke (vikarierende sognepræst)
Tlf.: 29 48 39 27
E-mail: petergroenlykke@gmail.com

Sognepræst Susanne Haastrup Holst
Tlf.: 40 75 19 79
E-mail: shho@km.dk

Organist James Howard Young
Tlf.: 40 59 54 12
E-mail: jhy@jnote.com

Kirketjener Pernille Guldbrandt Lindstrøm
Tlf. 20 94 15 40
E-mail:pgl@km.dk

Korup kirkegård
Graver:
Graveren træffes på tlf. 20 19 67 43 eller 
E-mail:groen1@skovlarsen.dk
evt. Korup kirkekontor tlf: 65 94 36 63

Menighedsrådsformand Dag Waade
Mosevej 16,
5210 Odense NV
Tlf. 28 60 88 62
Mail:dagwaade@gmail.com

Kirkeværge Knud Kirketerp-Møller
Søvænget 2,
5210 Odense NV
Tlf. 62 63 15 76
Mobil 40 32 15 76
Mail:kk-m@outlook.dk

Anmeldelse af fødsel til moderens bopælssogn

Anmeldelse til bopælssognet. Anmeldes digitalt ved brug af digital signatur (NemID) via siden www.personregistrering.dk .
Anmeldelse af faderskab og navngivelse kan også ske ved henvendelse til kirkekontoret.
Formularer til dette brug udskrives fra ovennævnte side eller rekvireres på kirkekontoret.
Fødsel og faderskab anmeldes senest 14 dage efter fødslen. Anmeldelse af navn, eller aftale om dåb, skal ske senest 6 måneder efter fødslen.

Dåb eller navngivning
Barnet skal have et navn inden det fylder 6 måneder enten ved navngivning på siden www.borger.dk eller ved dåb.
Navngivning ved dåb bestilles på kirkekontoret ved den pågældene kirke hvor man ønsker dåben foretaget.
Yderligere oplysninger fås hos præsten.
Indtil barnet har fået et navn kan der rekvireres en fødselsattest, hvis man har brug for det.

Vielse
Bestil bryllupet i god tid på kirkekontoret, som informerer om, hvilke papirer man har brug for. Det samme gælder for kirkelig velsignelse.

Dødsfald og begravelse 
Man er altid velkommen til at kontakte præsten og anmode om et besøg.
Begravelsesforretninger kan være behjælpelige med de praktiske ting og de nødvendige papirer. 
Mindesammenkomst i Korup Sognegård kan bestilles ved henvendelse til kirkekontoret.
Gravsted aftales med graveren.

Annonce i kirkebladet

En annoncetekst i Korup sognenyt koster 560,- kr. + moms pr. halvår.
Annoncestørrelsen er 45 x 35 mm. Bladet udkommer 4 x årligt.