Korup Kirke
Korup Kirke
Korupvej 40, 5210 Odense NV
Tlf: 65 94 36 63
Fax: 65 94 36 64
E-mail: Korup.sogn@km.dk

Du er her: Korup kirke / Kirkekontorets opgaver

Kirkekontorets opgaver

Civil myndighed
Man henvender sig på kirkekontoret i bopælssognet for at anmelde en fødsel.
Det er kirken der har den civile myndighed, når en fødsel eller et dødsfald skal registreres.

Dåb og vielse
Kordegnen er også behjælpelig når der skal bestilles dåb eller kirkelig vielse. Navngivning uden dåb sker også ved henvendelse til kirkekontoret.
Tilhører man sognet har man altid ret til at blive døbt eller viet i kirken.
Bor man derimod udenfor sognet – tager vi stilling til det udfra hvilken tilknytning der er til kirken. Det kan være konfirmation - eller ens forældre, der bor i sognet.

Andre ting kan også have betydning.
Navneloven / ændring af navn
Det kan være fornavn, mellemnavn, efternavn eller giftenavn. I nogle tilfælde kan man nøjes med at gå til kirkekontoret for at få ændret sit navn. I andre tilfælde må Statsamtet søges. Det sker altid i henhold til navneloven.

Faderskab
Hvis forældrene til et nyfødt barn ikke er gift, skal der naturligvis registreres et faderskab. Bor forældrene sammen og er enige om at være fælles om omsorgen for barnet, udstedes en omsorgs- og ansvarserklæring, der samtidig giver forældrene fælles forældremyndighed. Man skriver under på tro og love. Blanketten udleveres på sygehuset i forbindelse med fødslen og skal hurtigst muligt afleveres hos kordegnen. Ved myndighedens stempel er Omsorgs- og ansvarserklæringen et gyldigt dokument på faderskabet.
I tilfælde, hvor der ikke er enighed – sendes sagen til Statsamtet.

Dødsfald og begravelse
Når et menneske dør vil de nærmeste pårørende kontakte en bedemand, som er behjælpelig med alt det praktiske omkring begravelsen. I de fleste tilfælde henvender man sig også til en præst i det sogn man tilhører. Men det kan også være, at man ønsker en præst udefra eller at begravelsen skal foregå et andet sted. Det kan naturligvis også lade sig gøre.
Graveren bliver som regel kontaktet af bedemanden, men man kan også selv kontakte ham. Graveren har en fast telefontid hvor han kan træffes på kontoret. (tirsdag-fredag kl. 12.00-13.00 tlf. nr. 65 94 35 15.)

Den nye kirkebog .
Efter indførelsen af Den Nye Kirkebog er det blevet lettere at give folk en god service og betjening. Registrering foregår ved EDB og kordegnen kan hurtigere skaffe sig oplysninger til brug i en sag.
Det kommer til at betyde kortere ventetid for dem, der henvender sig. Det er dog ikke alle sogne, der er kommet på DNK endnu, så der vil gå et lille års tid endnu inden systemet kører optimalt.