Korup Kirke
Korup Kirke
Korupvej 40, 5210 Odense NV
Tlf: 65 94 36 63
Fax: 65 94 36 64
E-mail: Korup.sogn@km.dk

Du er her: Korup kirke / Menighedsrådet ved Korup Kirke

Menighedsrådet ved Korup Kirke

 

Dag Waade 2020

Formand
Dag Waade
Mosevej 16
5210 Odense NV
Tlf. 28 60 88 62
Mail: dagwaade@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knud Kirketerp - Møller 2020

Kirkeværge
Knud Kirketerp-Møller
Søvænget 2
5210 Odense NV
Tlf. 62 63 15 76
Mobil 40 32 15 76
Mail:kk-m@Outlook.dk

 
Jens Dvoracek 2020

Byggesagskyndig
Jens Werner Dvoracek
Kirkesvinget 10
5210 Odense NV
Mail: jwd@expan.dk

 

 

 
Ulla Elisabeth Svarre

Kontaktperson og næstformand
Ulla Elisabeth Svarre
Holevænget 4 
5210 Odense NV
Tlf.:21 25 24 19
E-mail:ullasvarre@live.dk

 

 

 

 

 
Kirsten Waade 2020

 

Kirsten Waade
Mosevej 16
5210 Odense NV
E-mail:kirstenwaade@hotmail.com
Tlf: 29 84 39 06

 

 

 

 

 
 Billede kommer snart

Jette Johansen

Billeshavevej 55
5210 Odense NV 
E-mail: jem@johansen.mail.dk 
Tlf: 29 25 40 85

 

 

 
Ulla Lohmann Sørensen

Ulla Lohmann Sørensen
Hjortevej 9A
5210 Odense NV
E-mail: lohmann1941@gmail.com
Tlf: 40813017

 

 

 
Hans Herman Bønnelykke 2020

Kasserer
Hans Herman Bønnelykke 
Rådyrløkken 173
Slukefter, 5210 Odense NV
Tlf. 28 28 02 69
E-Mail: hanshermanb@gmail.com 

 
Peter Grønlykke

Sognepræst
Peter Grønlykke (vikarierende sognepræst)
Tlf.: 29 48 39 27
E-mail: petergroenlykke@gmail.com

 

 

 
Pernille Guldbrandt Lindstrøm 2020

Medarbejderrepræsentant
Pernille Guldbrandt Lindstrøm
Kirkesvinget 2
5210 Odense NV
Telefon: 20 94 15 40

E-mail: pgl@km.dk

 

 

 

 

 

Menighedsrådet ved Korup Kirke har 13 medlemmer: 9 valgte medlemmer og sognets 3 præster, som er medlem i kraft af deres embede, samt en medarbejderrepræsentant. Antallet af valgte medlemmer fastsættes i henhold til sognets indbyggertal.
Meninghedsrådet holder møde ca. 1 gang om måneden. Møderne er offentlige og annonceres i kirkebladet og på Korup Kirkes hjemmeside.
Der er valg til Korup meninghedsråd hver 2. år.
Menighedsrådsvalg kan foregå på 2 måder: 

  1. Hvis der fremkommer flere kandidatlister, afholdes der egentligt valg på valgdagen (såkaldt "afstemningsvalg").
  2. Indkommer der kun én kandidatliste senest 6 uger før valgdatoen, er kandidaterne på denne liste valgt (såkaldt "aftalevalg").

Når man er valgt til menighedsrådet, skal man skrive under på menighedsrådsløftet:
Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folke-kirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.