Korup Kirke
Korup Kirke
Korupvej 40, 5210 Odense NV
Tlf: 65 94 36 63
Fax: 65 94 36 64
E-mail: Korup.sogn@km.dk

Du er her: Forsiden / Menighedsrådet ved Korup Kirke

Menighedsrådet ved Korup Kirke

Dag Waade, formand

Formand
Dag Waade
Mosevej 16
5210 Odense NV
Tlf. 28 60 88 62
Mail: dagwaade@gmail.com

 

 

Her finder du referater fra menighedsrådet

Knud Kirketerp-Møller, kirkeværge

Kirkeværge
Knud Kirketerp-Møller
Søvænget 2
5210 Odense NV
Tlf. 62 63 15 76
Mobil 40 32 15 76
Mail:kk-m@Outlook.dk

 

Her kan du logge dig på IT skrivebordet. 
Indlogging kun for medlemmer af menighedsrådet med brugernavn og pasord.

Jens Werner Dvoracek

Byggesagskyndig
Jens Werner Dvoracek
Kirkesvinget 10
5210 Odense NV
Mail: jwd@expan.dk

 

 

 
Birgitte Falbe Vind, referent

Næstformand
Birgitte Falbe Vind
Rensdyrløkken 125
5210 Odense NV
Tlf.: 41 40 74 80
Mail:birgittevind@dadlnet.dk

 

 
Niels Falbe Schmidt

Niels Falbe Schmidt
Rensdyrløkken 125
5210 Odense NV
Tlf.40 89 43 00
Mail:nielsfalbeschmidt@yahoo.com

 

 

 

 

 

 Ulla Elisabeth Svarre

Kontaktperson
Ulla Elisabeth Svarre
Holevænget 4 
5210 Odense NV
Tlf.:21 25 24 19
E-mail:ullasvarre@live.dk

 

 

 
Hans Herman Bønnelykke, kasserer

Kasserer
Hans Herman Bønnelykke 
Rådyrløkken 173
Slukefter, 5210 Odense NV
Tlf. 65 94 39 54 
E-Mail: hanshermanb@gmail.com 

 
Peter Grønlykke

Sognepræst
Peter Grønlykke (vikarierende sognepræst)
Tlf.: 29 48 39 27
E-mail: petergroenlykke@gmail.com

 

 

 
Pernille Guldbrandt Lindstrøm, medarbejderrepræsentant

Medarbejderrepræsentant
Pernille Guldbrandt Lindstrøm
Kirkesvinget 2
5210 Odense NV
Telefon: 20 94 15 40

E-mail: pgl@km.dk

 

 

 

 

 

Menighedsrådet ved Korup Kirke har 13 medlemmer: 9 valgte medlemmer og sognets 3 præster, som er medlem i kraft af deres embede, samt en medarbejderrepræsentant. Antallet af valgte medlemmer fastsættes i henhold til sognets indbyggertal.
Meninghedsrådet holder møde ca. 1 gang om måneden. Møderne er offentlige og annonceres i kirkebladet og på Korup Kirkes hjemmeside.
Der er valg til meninghedsråd hver 4. år - den samme dato i hele landet.
Menighedsrådsvalg kan foregå på 2 måder: 

  1. Hvis der fremkommer flere kandidatlister, afholdes der egentligt valg på valgdagen (såkaldt "afstemningsvalg").
  2. Indkommer der kun én kandidatliste senest 6 uger før valgdatoen, er kandidaterne på denne liste valgt (såkaldt "aftalevalg").

Når man er valgt til menighedsrådet, skal man skrive under på menighedsrådsløftet:
Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folke-kirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.
Læs mere...